Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

54 213 03 Mozgókép- és animáció készítő szakma bemutatása


A képzés célja megismertetni a tanulóval:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
A mozgóképi animációs filmkészítő tantárgy célja, hogy a tanulókkal megismertesse és begyakoroltassa mindazon tudnivalókat és gyakorlati műveleteket, amelyek a különféle mozgóképi megjelenítés tárgykörébe tartoznak. A célja az, hogy a tanulókat megismertesse a film, az animációs film, a videó és a számítógép által létrehozható mozgó képi alkotások világával és mindazon technikai berendezés működésének, kezelésének és használatának technikai gyakorlatával, amelyek ezek létrehozásához szükségesek. További célja az, hogy megismertesse azt a társadalmi, kulturális, művészeti és technikai környezetet, ahol ezek az alkotások létrejönnek és hatnak, valamint azt a  gazdasági terepet, ahol ezek megvalósulnak, azért, hogy a tanulók, tanulmányaik befejezése után ebbe tájékozottan és alkotó módon tudjanak bekapcsolódni.
A tantárgy e mellett rávilágítást ad a korunkban egyre rohamosabb mértékben fejlődő multimédiás alkalmazások és megjelenítő felületek programozásába, design kialakításába, és létrehozásába. Interaktív felülettervezés és flash technikák alkalmazásával a tanulót képessé teszi az internetes és multimédiás alkalmazások látványos megvalósítására, elkészítésére.


A képzés általános követelményei:

A mozgóképi animációkészítő legyen képes egy multimédia anyag (legyen az akár egyszerű szekvenciális képsorozatot bemutató, vagy bonyolultabb interaktivitást igénylő, igényes videó betéteket tartalmazó program) fejlesztésén dolgozó csoport tagjaként a megadott tematikus terv és forgatókönyv alapján a kész nyersanyagokból (írott szöveg, kép, rajz, videofelvétel, animáció, hangfelvétel) a rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközök segítségével lejátszásra alkalmas formában összeállítani a számítógépes programokat és adatállományokat. Legyen képes egy videó, Tv stúdióban alapvető feladatokat ellátni a gyártássorán.


Videotechnikai követelmények:
A tanuló képes lesz a program elvégzése után:

 

 • videó eszközök kompatibilis összekapcsolására,
 • a video készítésének alapelvei ismeretében, videobetétet  (noduszt) készíteni,
 • az input eszközök cél szerinti használatára, video prezentációk technikai megvalósítására, a mozgókép információtechnológiai feldolgozására,
 • a kimeneti eszközök (az individuális (MPC számítógép, CD-I berendezés stb.) kollektív (LCD projektor, RGB projektor, érintőképernyős számítógép) lejátszóeszközök  üzemeltetésére.
 • a megtanultak értelmében a tudatosan és szakszerűen használni a video hatásmechanizmusát.

 

Animációs technikai követelmények:
Ismeri és tudja kezelni:

 

 • A számítógépes síkbeli vektorgrafikus ábrázoló, tipográfiai és kiadványszerkesztő programokat.
 • Jelenet beállítását 3 dimenziós animációban.
 • Egy adott 3 dimenziós test bemutatását statikus és mozgó kamera beállításokkal.
 • Világítási és effekt lehetőségek alkalmazását 3 dimenziós animációban.
 • Egy 3 dimenziós tér különböző hatásainak előállítását világítással.
 • Az animáció jeleneteinek összefűzését effektezést kompozitáló programban.
 • Egy elkészült animáció szekvenciáinak szerkesztését és effektezését.
 • A főcím animáció készítését saját videó filmhez. Rajzi vázlatok alapján.
 • Digitális videó és animáció kombinálását.
 • Animációban és kamerával készült mozgó figura kamerával rögzített környezetbe helyezését.
 • A kékháttér (blue-boksz) technikával fölvett élőlény vagy személy mesterséges 3d környezetbe helyezését
 • Kombinált, animációs és videó felvételekből összeállított klip készítését és zenével való összehangolását.
 • Egy 3 dimenziós tér különböző hatásainak előállítását felület beállítással

 

Képgaléria

Videógaléria:

 

 

 

Módosítás: (2016. január 25. hétfő, 09:02)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink