Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

54 211 02 DIVAT-  ÉS  STÍLUSTERVEZŐ  SZAK

(KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGAZAT)

 

A  SZAKKÉPESÍTÉS  MUNKATERÜLETÉNEK  RÖVID,  JELLEMZŐ  LEÍRÁSA

 

-              részt vesz a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön el

-              a szabás, a varrás, a ruhapróba műveleteit összefogja, esetenként irányítja

-              az alkalom figyelembe vételével, stílusoknak megfelelő alapanyagokat, színeket, mintákat társít ruhaformákkal, díszítésekkel, legcélszerűbb szabásvonalakkal

-              divatstílusoknak, divatirányzatoknak megfelelő kollekciókat állít össze termékekből

-              munkája során alkalmazza az öltözködéstörténet, valamint a divatirányzatokból szerzett információkat

-              önállóan elkészíti a ruhák terveit, öltözékek rajzait szabad kézzel, illetve számítógépes programok segítségével

-              ruha- és öltözéktervezői feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, az öltöztetett személy adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket

-              öltözködési stílustanácsadást végezhet

 

SZAKMAI  TANTÁRGYAK

 

Alapképzés (9-12 évf.):

-              munkahelyi egészség és biztonság

-              művészettörténet

-              térábrázolási rendszerek

-              rajz, festés, mintázás gyakorlat

-              művészeti vállalkozás

-              stílustan és szaktörténet

-              technológia

-              tervezés és gyakorlat

 

Végzős évfolyamok tantárgyai:

 

-              foglalkoztatás

-              elhelyezkedést, munkavállalást segítő idegen nyelv

-              kortárs szakmai környezet

-              divattörténet

-              szakmai ábrázolási gyakorlat

-              divattervezési gyakorlat

-              öltözék kivitelezés gyakorlat

-              stílusalakítás elmélet

-              stílusalakítás gyakorlat

-              látványtervezési gyakorlat

 

NÉHÁNY  TANTÁRGY CÉLJA,  FELADATA

 

Térábrázolási rendszerek:

 

-              a tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése

-              a tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása

-              megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait

-              kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának képességét

 

Rajz, festés, mintázás gyakorlat:

 

-              a tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű tervezőmunkára, valamint felsőfokú képzettségű tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására.

-              a tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit, gondolatait, ötleteit

-              felkészít a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és ábrázolására, az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására, a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére

-              a tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a tanuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes önértékelésre nevel

 

Divattervezési gyakorlat:

 

-              az öltözéktervezési ismeretek elsajátítása; következetes, kreatív gondolkodásmód kialakítása; rugalmas, problémamegoldó tervezői szemlélet alkalmazása

-              adott témában legyen képes önálló és ruhatervező iparművész irányításával történő öltözéktervezési feladatok ellátására, egyéni formakialakítási, díszítési módok alkalmazására

-              legyen képes kollekciók harmonikus tervezésére, kialakítására

-              általános vizuális művészeti alapismereti tudására építve tudjon egyedi divatrajzokat, divatgrafikákat készíteni, terveit megfelelő formában prezentálni

 

Stílusalakítás gyakorlat:

 

-              ismerje meg és alkalmazza elgondolásában a jelentős nemzetközi és hazai tervezők, cégek munkásságát

-              tudja használni a trend-információs forrásokat, képes legyen tájékozódni a szín-, alapanyag-, forma előrejelzésekről.

-              stylist munkája során tudja használni és beépíteni a különböző korstílusok, kultúrák, szubkultúrák jellemző vonásait

-              stylist munkája során optimálisan alkalmazza a különböző testalkatoknak, személyiségjegyeknek megfelelő optikai, hangulati hatásokat

-              képes legyen az elvárásoknak megfelelő öltözékformák, a szabásvonalak, alapanyagtípusok, díszítések és mintázási lehetőségek megválasztására

-              tisztában legyen az alapanyag és eszközbeszerzési lehetőségekkel

-              ki tudja alakítani és önállóan irányítani a koncepció feladatait, munkafázisait

-              tudjon önállóan divatanyag bemutatására koncepciót kidolgozni és ezt megvalósítani

Galéria

 

Módosítás: (2016. január 25. hétfő, 08:53)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink