Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

 

54 211 08 TEXTILMŰVES SZAK

 

(KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGAZAT)

 

A  SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID, JELLEMZŐ LEÍRÁSA

 

– a textilműves vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakember

– igényesen képes megvalósítani a textiltervezést (minta- és modellrajzolást), és a textiltárgy készítés során esztétikai és szakmai feladatokat ellátni a különböző műfajokban (kézinyomó, kéziszövő, kézműves, textilrajzoló és modelltervező asszisztens)

– önállóan elkészíti a textíliák terveit a saját vagy a megrendelő elképzelése szerint, majd a tervek alapján a célnak legjobban megfelelő textil alapanyagból készíti vagy kivitelezteti a különféle textiltárgyakat

– alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és kisüzemi technológiákat

– használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és kivitelezés során

 

SZAKMAI TANTÁRGYAK

 

Alapképzés (9-12 évf.):

– munkavédelmi alapismeretek

– művészettörténet

– térábrázolási rendszerek

– rajz, festés, mintázás gyakorlat

– művészeti vállalkozás

– stílustan és szaktörténet

– technológia

– tervezés és gyakorlat

 

Végzős évfolyamok tantárgyai:

 

– foglalkoztatás

– elhelyezkedést, foglalkoztatást segítő idegen nyelv

– kortárs szakmai környezet

– szakmai ábrázolási gyakorlat

– textil szakelmélet

– textil szakgyakorlat

 

NÉHÁNY TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA

 

Térábrázolási rendszerek:

 

– a tantárgy tanításának feladata a tanulók térszemléletének fejlesztése

– a tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása

– megismerteti a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használatát, a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszerét, valamint a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjait és eljárásait

– kialakítja a műszaki rajzok olvasásának, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálásának képességét

 

Stílustan és szaktörténet:

 

– a tantárgy felkészít a művészettörténeti és iparművészet történeti stíluskorszakok, stílusok, irányzatok felismerésére, szakmai alkalmazására

– a képző- és iparművészeti szakmák és szakmai irányok speciális történeti ismereteinek elsajátítása

– a szakmatörténet felhasználási lehetőségei a tervezési és kivitelezési munkában, az anyag és eszközhasználat megismerésével segíti a gyakorlati alkalmazást

– a tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a művészettörténet tantárgy kronológiáján felülemelkedve a szakmai feladatokhoz kötve ismertesse meg a tanulót a feladathoz kapcsolódó stílustörténeti fogalmakkal

 

Textil szakelmélet:

 

– a tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a textilművészet alapanyagaival, azok tulajdonságaival, technológiáival és történetével

– a tantárgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó elméleti tudásra

– főbb témakörök: textiltörténet, textiltechnológia-történet, viselettörténet;  szakelméleti  vizsgafelkészítés; képfeldolgozó programok használata a textiltervezésben

 

Textil szakgyakorlat:

 

– a tantárgy feladata, hogy megismertesse a tanulót a textilművesség és a textilművészet alapanyagaival, eszközeivel, technológiáival és azok kreatív és sokoldalú felhasználásával

– a tantárgy felkészíti a tanulót a szakmai munkavégzést megalapozó gyakorlati tudásra

– főbb témakörök: textiltervezés; textilműves kivitelezés; textil szakmai rajz; prezentációkészítés

 

 

Galéria

Módosítás: (2013. május 30. csütörtök, 07:05)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink