Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

Az alábbiakban feltüntetjük az ideiglenes felvételi jegyzék alapján felvett és elutasított tanulókat.

Jelentkezési lap módosítható 2015. március 16-17.

Az általános iskola az általános felvételi eljárásidején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti  .Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.
A felvételi eredmények közlése 2015. április 24-ig. A felvételi jegyzéknek megfelelően megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában történik. A rendkívüli felvételi eljárás 2015. május 04-től.
Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskolaigazgatójának kell döntenie.

 

 

1 77906115260
2 75641187072
3 75857516239
4 77911097065
5 72157860284
6 79306532672
7 75737554392
8 77122792528
9 78557345424
10 78746147532
11 72721389541
12 79367929595
13 000609/5474
14 76714140574
15 71627151018
16 74665090218
17 73401601527
18 76769180534
19 77831133406
20 77571941041
21 71966191254
22 78170662702
23 79139660036
24 75500610475
25 73284635961
26 75816311107
27 79384341151
28 76016861830
29 72226711192
30 71505281597
31 79259279902
32 72887014920
33 73489498136
34 73801134610
35 79282420718
36 75339054061
37 71359242624
38 75600347711
39 79170598247
40 72240945155
41 71972799063
42 71439256240
43 72458753115
44 75094422196
45 77646560818
46 75318335300
47 72234985665
48 71972793284
49 78198251685
50 71772115145
51 79039964629
52 78601078945
53 76563773585
54 72840541428
55 71771566339
56 72880039024
57 71982647806
58 71969490097
59 72801171096
60 76288602347
61 72042657064
62 74470720656
63 75456681611
64 76600821705
65 73310393420
66 73723920873
67 78680089863
68 73725917035
69 75891087508
70 76557123558
71 79598040324
72 77997900868
73 77837452441
74 73183141178
75 77849059416
76 73762448901
77 77199930739
78 76691469428
E 76829297606
E 77638536380

 

 

 

 

Módosítás: (2015. március 11. szerda, 10:04)

 

Intézményünk ingyenes  érettségi utáni OKJ-s szakképzéseket indít nappali és esti munkarendben a következő szakokon:

-Grafikus

-Dekoratőr,további 1 év képzéssel (ráépülés) lakberendező

-Fotográfus- és fotótermék-kereskedő

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22.

Felvételi időpontja: 2014 augusztus 27.  9 órától

Jelentkezési lapunkat IDE kattintva letöltheti, vagy a titkárságról postai úton megkérheti.

Módosítás: (2014. augusztus 08. péntek, 08:32)

 

Tehetséggondozó program

 

Sajnálattal jelezzük, hogy tehetséggondozó programunk (06.30-06.31.) az általános iskolai év végi programok miatt elmarad,pótlási várható időpontja augusztus 29, azaz a gólyatábor idején lesz.A házi feladatokat is ekkorra kell behozni, pontosabb tájékoztatást a beíratkozás alkalmával kaphatnak.A beíratkozás időpontja változatlan.

Módosítás: (2014. május 28. szerda, 08:22)

 

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Kérjük, hogy az időközi felvételi lista áttekintése előtt olvassák el figyelmesen az ezek értelmezését segítő tájékoztatónkat.

A jegyzék tartalmának jogszabályi értelmezése:

(1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.

(2) A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.( A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályainak 40.§)

A felvételivel kapcsolatos tapasztalataink:

A felvételi eljárás a felvételi jegyzékek megjelenése mellett tovább folytatódik, ezért néhány fontos gondolatot szeretnék megosztani Önökkel.

2014. március 18-19. között a jelentkezők módosíthatják az eredetileg megadott jelentkezési sorrendet.Ha nem igazán tudják, hogy ez mit szolgál, vagy gyermekük esélyeivel kapcsolatban kérdésük merülne fel, keressenek meg minket és mi igyekszünk megnyugtató választ adni a kérdéseikre:Legfontosabb javaslatunk, hogy kizárólag az alapján adják meg a végső sorrendet, hogy a tanuló a vágyai szerint hova szeretne kerülni az első, második...helyen!

Módosítás: (2014. augusztus 02. szombat, 15:49)

Bővebben...

 

Iskolánkban Induló szakok és nyíltnapok a 2013/14 –es tanévben

­­01-Grafikus szakmai csoport-felvehető létszám 35

Ezen belül a következő OKJ szakmai képesítések megszerzésére van lehetőség:

54 211 04 Grafikus

54 211 03 Festő

54 211 02 Divat és stílustervező

54 213 02 Kiadványszerkesztő

02-Animációs film készítő szakmai csoport- felvehető létszám 35

Ezen belül a következő OKJ szakmai képesítések megszerzésére van lehetőség:

54 213 03 Mozgóképi animáció készítő

54 810 01 Fotográfus

54 213 05 Multimédia alkalmazásfejlesztő

55 214 01 Lakberendező

- Felvételi követelmények:

II. Felvételi eljárások formái, módjai, határidők:

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet. A felvétel az általános iskolai eredmények és a rajz készségek vizsgálata alapján történik a következők szerint:

1. Általános iskolai eredmények (hozott pontok)- max. 60 pont

A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és rajz tantárgyak osztályzatainak összege.

2. A rajz készségek vizsgálata otthoni munkák alapján – max 40 pont

Otthonról hozott rajz a következő témákból:

Csendéletről készült tónusos rajz A/3-as méretben

Csendéletről készült színes munka A/3-as méretben

Figurák térben (méret és technika tetszőleges)

Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges)

Beadási határidő: A készségfelmérő vizsgára kell hozni

3. Készségfelmérés rajzból és vizuális kultúra alapismereteiből- max. 50 pont

Szóbeli elbeszélgetés alakalmával rajz készség és képességvizsgálat

A felvételi eljárásban összesen max. 150 pont szerezhető.

III: Felvételi eljárással kapcsolatos határidők:

Alkalmassági vizsga tervezett időpontja:

Szóbeli elbeszélgetés, készség és képesség vizsgálat az iskolában:

2013 Február 20-24-ig

- Közös, központi írásbeli felvételi vizsga nincs.

- Az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulóknak: valamennyi szakmacsoportban integráltan tanulhatnak.

- A sajátos nevelési igényű diákok részére nyújtott speciális eljárási lehetőségek a felvételi vizsga során: A közoktatási törvényben szereplő kedvezményeket az iskola biztosítja.

Nyílt napok:

2012 Október 25-10:00

2012 November 14-10:00

2012 November 19 – 10:00

2012 December 11- 10:00

- Idegen nyelv oktatás: Angol

- Fakultáció: magyar nyelv –és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv

- Szakkörök: szobrászat, foto-video, rajz-festészet, grafika, kézművesség, kerámia

2 éves érettségi utáni szakképzés:

OKJ-s képzési kínálat:

54 481 01 CAD-CAM informatikus

54 211 04 Grafikus

54 211 03 Festő

54 211 02 Divat és stílustervező

54 213 02 Kiadványszerkesztő

54 213 03 Mozgóképi animáció készítő

54 810 01 Fotográfus

54 213 05 Multimédia alkalmazásfejlesztő

55 214 01 Lakberendező

54 211 01 Dekoratőr

Nyílt napok:

2013 Január 16 (Szakképző évfolyam részére) – 10:00

2013 Február 7 (Szakképző évfolyam részére) – 10:00

- Szakma által megkívánt egészségügyi feltételek: iskolaorvosi alkalmassági vizsgálat

- Kollégiumi férőhely. 327 fő

- Egyéb információk: Iskolánk szakszerűen felszerelt termeiben diákjaink a legújabb számítástechnikai és grafikai (Corel Draw, Abode Illustrator, AbodePhotoshop, Abode In design, 3DStudió Max, Maja) felhasználói programokat, video és képszerkesztő ismereteket sajátíthatják el.

Intézményünkben, mint nyelvvizsgahelyen idegen nyelvből államilag elismert , nemzetközi nyelvvizsgát , ECDL vizsgát szerezhetnek a tanulók

Várjuk azokat a tanulókat, akik vizuális kultúra területén jártasak és a művészetek világában szeretnének érettségi, szakmai és nyelvvizsgát tenni.

Módosítás: (2012. november 06. kedd, 17:54)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink