Tanulóink munkáiból
Galéria
Elektronikus napló

Facebook FanBox

Banki menedzsment alapképzési szak


A Banki képzési program keretén belül indított Banki menedzsment alapképzési szak az 1999/2000-es tanévben indult először a BIVŠ-en. A képzés elsősorban a hallgatók pénzügyi szektorban, illetve vállalati és nemzetgazdasági szintű gazdasági folyamatirányításban végzett munkájához nyújt elméleti felkészítést.  Mindemellett a képzés olyan módszertani és munkafolyamati ismereteket nyújt, amelyek közvetlenül felhasználhatók a vállalkozások és államigazgatási intézmények aktuálisan érvényes, ill. újonnan formálódó feltételei között.

Banki menedzser szak


A banki menedzser tanulmányi szak célja, olyan felsőfokú végzettségű szakemberek felkészítése, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel elsősorban a banki és biztosítási szakmában, pénzügyi irányításban, de az államigazgatásban is érvényesíthetik tudásukat. A banki tisztviselői diplomát szerzett hallgatók alkalmasak középszintű banki, menedzseri tisztség betöltésére. A megszerzett ismeretek lehetővé teszik számukra, osztályvezetői - vagy bankfiók vezetői tisztségek betöltését.

A képzés céljai és hallgatói profil


A Banki menedzsment alapképzési szak célja a banki, biztosítási, pénzügyi, vállalati és intézményi, valamint közigazgatási pénzügyi irányítási szakmák végzéséhez elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt felkészült, főiskolai végzettségű szakemberek képzése.

A banki menedzser végzettséget szerző hallgató a képzés során az alsó-, esetenként középszintű bankvezetői munka végzéséhez megfelelő kvalifikációra tesz szert. Alkalmas olyan alsószintű munkakörök betöltésére, mint pl. a szolgáltatások osztály vezetője, üzemvezető, kirendeltség-igazgató stb. Egyes esetekben az e szakon végzett hallgatók szakosodott ügyosztályok, fiókigazgatók stb. vezetőiként is érvényesülhetnek.A képzési szakok (bachelor)

Tanulmányainak hossza: 6 szemeszter
Elméleti alapok elsajátítása: 2 szemeszter
Szakterület ismereteinek elsajátítása: 4 szemeszter
Pénzügyi mérnök (master) 4 szemeszter

Tervezett indítás: 2009. szeptember
A tanulmányok levelező formában zajlanak.

A felvétel feltételei:

Középiskolai végzettség, érettségi bizonyítvány.
Felvételi eljárás nincs !

A szakmai gyakorlat:

A tanulmányok kötelező része a szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlaton való részvétel a záró államvizsga feltételei közé tartozik. A diákok 3 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulmányok utolsó évfolyamában, melyet a hallgató több, rövidebb időszakban is elvégezhet, tartama viszont el kell, hogy érje az előírt 3 hónapot. A szakmai gyakorlatot a hallgatók a kiválasztott bankokban, más pénzügyi intézményben végezhetik el az iskola vezetésének beleegyezésével.
A szakmai gyakorlatnak nemcsak a kiegészítő ismeretek megszerzése a célja, hanem a kapcsolatfelvétel az egyes pénzügyi intézményekkel, vezetőikkel, akik képesek a hallgatóknak új és pontos információkat átadni különösen az új banki termékeket illetően. A hallgatók a gyakorlatok alkalmával részt vesznek az intézmények mindennapi életében, a felmerülő problémák kezelésében. Azok a hallgatók, akik pénzügyi területen dolgoznak, szakmai gyakorlatként munkaköri tevékenységük elismerhető, amennyiben azt munkaadójuk igazolja.A szakdolgozat készítése:


A szakdolgozati témakörök meghatározása után a hallgató a választott témát, címet leadja a kijelölt oktatónak. Az oktató a hallgatóval történő egyeztetés után jóváhagyja a témát, vagy javaslatot tesz a megváltoztatásra. A szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy a hallgató tanult ismereteit önállóan képes hasznosítani, megfelelő stílusban és meghatározott formátumban elkészíteni azt.

A képzés időbeosztása


A program olyan hároméves, hat szemeszteres, levelező tagozatos képzés, amely a tananyag jellegétől függően előadás (30-60 fő) valamint 20-30 fős csoportokban oktatja a modern pénzügyi és a bankszakmai ismeretek elméleti és gyakorlati kérdéseit.
A program oktatási ideje magában foglalja a tanítási órákat, a vizsgakonzultációkat és a vizsganapokat, valamint a diplomadolgozat írását is.

A záróvizsgával egyidőben szükséges egy alapfokú nyelvvizsga megléte, vagy megszerzése.


Az oktatás időpontjai:
Havonta egy vagy két hétvége, modultól függően
Az oktatási időszak évente szeptembertől májusig tart. Az egyes féléveket - az oktatás jellegétől függően - írásbeli és/vagy szóbeli vizsgák zárják le.
A vizsgákat és a vizsgakonzultációkat januárban és május- júniusban tartjuk.

Beiratkozáskor a hallgatók részletes tájékoztatást kapnak mind a tanrendet, mindpedig a vizsgarendet illetően, valamint megkapják a banki program tanulmányi és vizsgaszabályzatát.
Az oktatás megkezdésekor mind a Bankovni Institut Visoka Skola, valamint az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola a hallgatókkal felnőttképzési szerződést köt.

Tandíjbefizetés:

A tandíj az első évben félévenként 120 000 - Ft, melyet a félévek megkezdése előtt kell befizetni. A tandíj magában foglalja az oktatást, a konzultációs- és az első vizsgalehetőséget.

Szálláslehetőség

Szállás: helyben működő panzióban igényelhető.

Jelentkezési lapot kizárólag az intézménytől lehet igényelni, melyet csak az érettségi bizonyítvány, vagy diploma másolatával tudjuk elfogadni!

Módosítás: (2010. október 14. csütörtök, 06:15)

 
Elérhetőségeink

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Számlaszám: 10300002 - 46800008 - 00003285

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által minősített iskola 2005

Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

 

Program akkreditációs tanúsítvány száma: PL-74460/037

Program akkreditációs tanúsítvány száma: AL-2891

OM azonosító: 031631

Nyilvántartási szám:10-0004-06

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

Postacím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Telefonszámok:

Tanulmányi osztály: 36/517-510

Kollégium vezető:36/313-435   06/20-516-0885

Web oldal: www.eventus.hu

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

Támogatóink