AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE


EVENTUS latin eredetű szó, jelentése: siker. Az EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola 1991-ben, mint felnőttképzési oktatási intézmény jött létre, felvállalva a változó munkaerőpiac igényeinek egyfajta kielégítését, a komplex ismeretekkel rendelkező felnőtt munkaerő képzését, átképzését.

Az 1995-ben kialakított és a Munkaügyi Minisztérium által egyedi engedély alapján jóváhagyott foglalkoztatási és pedagógiai program elsősorban az üzleti profilt fogalmazta meg.

Az iskolát Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 7022/1994. számon vette nyilvántartásba. Heves Megye Önkormányzata 1995. május 11-én a fenntartó alapítvánnyal közoktatási megállapodást kötött, amelynek eredményeként szakképző iskolává alakult át.

A középfokú művészeti képzés hiánya a régióban azonban még ugyanebben az évben arra ösztönözte az iskola vezetését, hogy az intézmény keretein belül egy művészeti tagozatot hívjon életre. Így elsőként az elektronikus grafikus szakképzés került bevezetésre az oktatásban a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolával történt együttműködés révén.

Az 1996/97. tanévtől az iskola oktatásszolgálati feladatköre kiegészült az alapfokú művészeti oktatással és kollégiumi ellátással. Ebben az időszakban alakul ki az iskola épületrendszere a Cifrakapu téren és veszi kezdetét a napjainkig is tartó korszerűsítés, felújítás. A 2004/05 tanévtől indul el az öt évfolyamos, művészeti párhuzamos középiskolai képzés.

Ha csak ennyi történt volna, az sem kevés, de ennek az iskolának a feltételrendszert is meg kellett és meg kell teremteni, ahhoz, hogy segítsen az itt tanuló diákoknak – megtalálni azt, amit szeretnének csinálni. Mit tett az iskola vezetése a tantestülettel közösen az elmúlt tizenöt évben? Megteremtette, hogy rangja legyen az itt tanító tanárnak a felsőoktatásban is. Az 1998-as évtől kezdve közel hat éven át konzultációs központot – beleértve a személyi és tárgyi feltételeket – biztosított a békéscsabai Kőrős később Tessedik Főiskola személyügyi szakának. 2003-tól az iskolánk a Nyugat Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének bázis iskolája. A sikeres nemzetközi kapcsolatok eredményeként a prágai székhelyű Bankovni Institut Vysoká Skola intézetünkben alakította ki a magyarországi központját.

A mindennapok munkáját, problémáját nem lehet évszámokban leírni, talán csak azzal az érzéssel, amikor az itt végzett diák jó emlékkel gondol vissza a tanárára, az Eventus-ra és elmondhatja, hogy „megtanítottak szeretni, amit csinálok” amit hivatásának választott.

ILLÉS GYÖRGY

(Eger, 1914. november 2. – 2006. június 12.)

kétszeres Kossuth-díjas magyar operatőr, filmpedagógus („Papi”), a hatvanas évek magyar filmjei képi világának egyik megújítója.

Nagy öröm számomra a ma esti találkozás a tanár urakkal és a hallgatókkal

Eger, 1997. 11..06.

BÁRON GYÖRGY

(1951-)

újságíró, a magyar filmkritikaírás egyik kiemelkedő alakja.

„Ha a tanulás legjobb módja a tanítás, akkor itt ma sokat tanultam.”

Eger,1999.04.23

DR.KÖTELES LAJOS

Szent István Egyetem fakultásigazgatója, a történelemtudományok kandidátus

„…Kivételes öröm számomra, hogy tanúja és részese is lehetek egy olyan iskola születésének, amelyik a jövő felé vezet. Sok erőt kívánok azoknak, akik az új teremtésének keresztjét magukra vették…”

Eger, 2000, 02.17

NÉMETH ZSOLT

A Külügyminisztérium politikai államtitkára

„Gratulálok az Eventus-nak és kívánom, hogy legyen folytatása ennek a szép pedagógiaiegyüttműködésnek. Csak így tovább.”

(Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei Magyarországon és Felvidéken, című konferencián)

Eger, 2002.02.22.

JANKOVICS MARCELL

(Budapest, 1941. október 21.)

rajzfilmrendező, grafikus,az “Egri Csillagok” nemzetközi Rajzverseny zsűrijének elnöke

„ Eger várában, rajzverseny alkalmából a Nagy Könyv főtámogatója.”

Eger, 2007. december