Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskolában

 • a kedvezményezett neve: EVENTUS Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány
 • a projekt azonosító száma EFOP-1.8.5-17-2017-00033
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31
 • a szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalma:

A támogatás kedvezményezettje az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulóinak fejlesztésére irányuló projekt megvalósítására.

A projekt célja az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulói és szüleik egészséges táplálkozáshoz szükséges tudás és készségek megszerzésének támogatása korosztályuk számára érthető és hiteles információk nyújtásával, azon kulcskompetencia-összetevők kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához.

Hosszú távú célunk a tanulók étkezési kultúrájának javítása, egészséges étkezési szokások kialakítása, ezáltal a keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzése, a várható élettartam illetve az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

A projekt célcsoportja az iskola 14-19 éves korú tanulói, valamint a tanulók szülei, családtagjai.

A projektben tervezett tevékenységek komplexen, egymásra épülve, egymást erősítve segítik elérni a tervezett célokat.

Tervezett tevékenységek:

 1. Ismeretterjesztő programok
 2. Mindennapos táplálkozási szokások felmérése
 3. Kérdőívek kiértékelése
 4. Dietetikai szaktanácsadás
 5. Ismeretek bővítése
 6. Ivókút létrehozása és folyamatos biztosítása
 7. Szemléletformálás
 8. Tájékoztató napok
 9. Főzőversenyek szervezése
 10. Az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok közismert személyiségek segítségével
 11. Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző eszközök használata, az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk megjelenítése
 12. Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés
 13. az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése
 14. az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése az étkezőkben
 15. Tankert létrehozása, fenntartása és gondozása

Választható tevékenységek közül a következőket vállaljuk:

 1. Tankonyha létrehozása és berendezése
 2. Gyümölcskínáló és salátabár szolgáltatás biztosítása

A projekt során előadásokat, foglalkozásokat tartunk, klubokat hozunk létre, méréseket végzünk, különböző szemléletformáló rendezvényeket valósítunk meg.

Eredmények: A köznevelésben részt vevő gyermekek mindennapos táplálkozási szokásainak felmérésébe iskolánk 262 tanulója közül 160 főt (60%) vonunk be, dietetikai szaktanácsadáson 105 fő (40%) vesz részt. 10 db ismeretterjesztő és 10 db szemléletformáló programot valósítunk meg, 3 db ivókutat hozunk létre, a programokban részt vevő személyek száma 200 fő.

A projekt hatására a résztvevők egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretei szintje, egészségtudatossága javul, növekszik elkötelezettségük az egészséges táplálkozás iránt. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás a mindennapok részévé válik, hozzájárul az iskolai teljesítmény növeléséhez, segíti a tanulást, csökkenti az iskolai hiányzások számát.

Hosszú távon egészségesebben, energetikusabban élnek a résztvevők, javul teljesítőképességük, életminőségük, egészségben eltöltött éveik száma növekszik.

Menő Menza

Egészség fesztivál

Iskolánk a Menő menza pályázati program keretén belül egészségfesztivált szervezett a diákjaink számára 2019. szeptember 30-án. A rendezvényen, minden osztály …

Tankert

A tankert kialakítása és gondozása 4 órás etapok keretein belül realizálódott 2018. április, május és június hónapokban,

Főzési bemutató, sztárszakács

Célunk volt az intézmény tanulói számára az egészséges élelmiszerek bemutatása továbbá az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek átadása, korosztályuk számára érthető módon és hiteles információk nyújtásával.

Egészségfesztivál

Délelőtt a tanulók egy része zumbaversenyen, ezt követően tollas labda és floorball versenyen vett részt. Másik része…

Egészséges táplálkozást népszerűsítő fórum

A fórum megtartásával célunk felhívni a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára és a megfelelő alapanyagok kiválasztására.

EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS

Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok az Eventus Üzleti és Művészeti Középiskolában

Egészséges étkezés és életstílus

Menő Menza

meno-menza