Az emberek az őskor óta készítenek rajzokat, ábrákat a helyekről, tárgyakról, élőlényekről… és
az idők folyamán egyre inkább finomítják ügyességüket, keresik az új eszközöket annak
érzékeltetésére amit látnak. Néhány lendületes tollvonás és máris ott van a felismerhető kép –
holott mindössze néhány vonalat látunk egy darab papíron.
Ráadásul a művészet nem éri be azzal, hogy pontos másolatot készít a körülöttünk lévő
világról. Amikor különleges figyelmet szentel a téma egy-egy aspektusának, olyan elemekre
hívja fel a figyelmünket amiket egyébként talán észre sem vennénk. Azzal hogy kialakítja egyéni
stílusát és sajátos, csak rá jellemző módon mutatja be tárgyát, minket is új látásmódra
ösztönöz. Az avatott művész tudja, hogyan érzékeltesse azt is ami megfoghatatlan: a
hangulatokat, érzelmeket és az érzések finom árnyalatait.
Ez a rajz varázsa.
A grafikus ábrázolásnak sokféle haszna van. Az építész tervrajzából épület lesz. A filmhez
megrajzolják a vizuális alakulását, a divattervező az új kreáció formáját stb. De a legtöbb
képzőművészeti tevékenység is a rajztudáson alapul: pl a festő sok esetben előrajzolással kezdi
a festmény kialakítását – könnyed vonallal vázolja fel a kompozíciót mielőtt fölvinné a festéket a
vászonra. Vagy a szobrászok is gyakran készítenek vázlatot a műhöz megmintázás előtt.
(Mindezek margójára: a XVII. – XIX. században a rajztudás az alapműveltséghez tartozott!)
Ezenkívül a rajz önmagában is kimeríthetetlen örömforrás!

Az imént felsorolt funkciók mindegyike visszatükrőzödik a kiállításon látható rajzokon, de
legfőképpen az, hogy örömmel készültek. Azonban ezt az örömöt a munkába fektetett alázat,
figyelem, fegyelem egészíti ki. És talán ez a hozzáállás az egyik kulcs ahhoz a sikerhez amiket
ők elértek.
Gratulálok nekik ehhez a sikerhez és a kiállításhoz is. Biztos hogy fogunk még róluk hallani,
amikor is büszkén teszik hozzá az interjúban hogy…”ja, hát igen, az Eventusban kezdtem a
tanulmányaimat ahol öt éven át segítettek tanáraim a fejlődésben.”
Továbbá kívánom a most az iskolá a járó diákoknak hogy hasonló gondolkodásmód és
hozzáállás kialakításával hasonló sikereket érjenek el, a rajzban pedig az örömöt éljék még!